Poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní podujatia RESCUE DAY 2015

Poďakovanie ministra zdravotníctva SR za súčinnostné cvičenie vo Vyšnom Nemeckom

Poďakovanie Slovenskej resuscitačnej rady

Poďakovanie – Belianske dni ošetrovateľstva 2014

Poďakovanie za pomoc a podporu pri organizácií celoslovenskej súťaže ZÁCHRANA 2014

Poďakovanie za pomoc a podporu pri zabezpečení osláv Dňa polície 2014 v BB

Poďakovanie ministerky zdravotníctva SR

Poďakovanie pri príprave súťaže mladých záchranárov